Untitled Document
Fremsiden | Om Båten| Fast mannskap| Turer | Kart | Bilder | Media | Linker | Kontakt oss | EN
   
S/Y Nirvana ble unnfanget etter at skipperen fikk se �drømmebåten� en sen kveld i Bergen, en tysk Skarpsno 44. Da ble den gamle Collin Archer skøyta �vraket� på flekken. Etter en del forespørsler til Mekon Shipyard og designer Dick Zaal, samt et tilfeldig møte med en hollandsk seilbåt med navn S/Y Ran, var det ingen vei tilbake. Tegninger ble kjøpt og byggekontrakt ble underskrevet sommeren 1999.

S/Y Nirvana er en særdeles god og trygg havseiler. Den kan seiles av en person. Alt utstyr er overdimensjonert. Den lange kjølen inneholder tanker og ballast og gir dobbel bunn. Dessuten er det vanntette dører i forpigg, maskinrom og akterlugar. Nirvana er designet og bygget for seilas på alle hav, samt overvintringer i arktiske strøk. Maskinrommet inneholder verksted og har god plass til reparasjoner av både maskin og annet utstyr. For eksempel kan maskin og dagtanker lettes rett opp fra cockpitdørken uten store demonteringer. Nirvana er godkjent av Lloyds. Inspektøren hadde følgende å si da Nirvana var godkjent og klar til sandblåsing; �this is the most seaworthy sailing yacht I have ever seen.�